mien tru trach nhiem uw99 art

Chính sách miễn trừ trách nhiệm chủ yếu nhằm mục đích làm rõ các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ tại UW99 với người chơi. Đồng thời giới hạn quyền và trách nhiệm của UW99 đối với các thông tin và dịch vụ được cung cấp trên trang web.

Những thông tin về miễn trừ trách nhiệm tại UW99

  • Các thông tin trên trang web được cung cấp để tham khảo và mang tính chất chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, người chơi tự chịu trách nhiệm cho việc đánh giá và sử dụng các thông tin trên website.
  • Người chơi khi truy cập vào UW99 là đã đồng ý với các điều khoản của trang web.
  • UW99 sẽ miễn trừ trách nhiệm đối với những người chơi chưa đủ 18 tuổi dưới mọi hình thức và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi vi phạm của người chơi.
  • Miễn trừ trách nhiệm về các dịch vụ như liên kết đến các trang web khác, trò chơi…chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, an toàn và hiệu quả của các dịch vụ này. Người chơi sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các dịch vụ trên trang web UW99.art
  • UW99 có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu, kiểm soát. Người chơi tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên các trang web được liên kết.
  • UW99 sẽ không chịu trách nhiệm đối với những rủi ro của người chơi trong quá trình tham gia cá cược tại trang web.
  • UW99 có quyền hủy hoặc ngừng cung cấp dịch vụ đối với người chơi không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UW99 và có hành vi tham gia cá cược lừa đảo gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác.

Việc sử dụng website UW99 đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận các chính sách miễn trừ trách nhiệm của trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm này, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi thông qua các phương thức liên lạc được cung cấp trên trang web.